Uncategorized

Når A4 arket ikke passer….

vector-notepad-2111645__340

Norge; et land med rikdom, natur, årstider og demokrati. Assosiasjoner til ressurser, utdanning, teknologi og høy levestandard ligger liksom i navnet. Vi kan vel dugnads- og solidaritetsånden etter andre verdenskrig og oljeeventyret for vår lykkelige skjebne.

På et eller annet tidspunkt ble folkesjelen merkbart forandret. Forandring er  jo i seg selv nødvendig og naturlovene krever det. Sosiale medier, janteloven og normen for hva som til enhver tid er “in” ( innafor) og respektabelt utad påvirker vår opplevelse av oss selv.

Min karakteristikk av en “vellykket” person i dagens Norge er som følger: jevn i humøret, svarer alltid at “jeg har det bra”, karakteriseres med smilefjes på alle selvevalueringer på skolen, er diplomatisk, unngår konflikter, trener, går i skog og mark, står på ski, har gjerne både bil og hytte, kler seg pent, går mye til frisøren, reiser til utlandet minst en gang i året og har penger nok til fritidsaktiviteter, shopping og uteliv.

smilies-110650__340.png

Går dette mennesket på en eller annen lykkepille eller spiller i en film? Hvordan kan alt se så perfekt ut uansett dag, opplevelse eller utfordring? Merkes vi ikke av livet? Vinden? Stormen? Regnet? Solen? Den dype dalen? Det høye fjellet? Ser vi ut som Barbiedukker uansett  livssituasjon?

Sosiale forskjeller, livssituasjon, erfaringer og miljø gjør at hver og en av oss har forskjellige kvaliteter med oss inn i livsløpet. Disse variasjonene gjør oss til individer med upolert og spennende bakgrunn. Forskjellene gjør oss sterkere, mer dynamiske og foranderlige i møte med livet og andre mennesker.

Istedet for å presse alle bumper og ujevnheter inn i på et rettvinklet, ufarget A4 ark, kan vi kreere en skulptur av  alle de forskjellige og unike delene, skape liv og røre i helheten.

  • leire hånd-1651855__340

Det jevne er trygt, men lite utviklende. Skapelse, kreativitet og forandring kommer gjennom friksjoner, frustrasjon og motsetninger ( bare se på verdensrommet). La ujevnhetene skinne, vær modig og stå imot strømmen. La oss skape en hverdag hvor vi tolerer hverandre, ikke på tross av, men fordi vi er forskjellige.  

Du er god nok! Jeg er god nok!feng-shui-1960783__340

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s