Akupunktur, blogg, Fysioterapi, Graviditet, helse, Psykoemosjonelt

Mobbing, Bøllen og Offeret

Mobbing er forbudt i Norge ( “lovfestet nulltoleranse”), men for at en mobbesak skal tas på alvor, er det flere kriterier som må oppfylles.

Definisjon av mobbing fra Utdanningsdirektoratet: Mobbing er “gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing”. Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing.

Djupedalsutvalget (oppnevnt i 2013) gjorde en grundig utredning og rapport ( ferdigstilt i 2015) på oppdrag fra regjeringen. “Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø” .

Dette har satt mobbing på agendaen, og flotte plakater, handlingsplaner og

Kampanjer og opplysning om og mot mobbing, både i skolen og i arbeidslivet, er viktige virkemidler. Disse ledsages gjerne av videoer som viser en “bølle”, gjerne noen tilskuere og et “offer”. Dette vekker selvsagt sterke følelser hos seeren, men gir et svart/hvitt – bilde av virkeligheten. Bøllen er den slemme, tilskuerne de likegyldige og tildels medskyldige, offeret den som lider og får all støtten og empatien. Er det så enkelt?

Jeg ser bare to tapere, nemlig “bøllen” og “offeret”.  De som ser på er medskyldige i at mobbingen skjer, for de tillater det og kan være med å forsterke  “bøllens” atferd. De mangler empati og handlekraft. Utestenging, blikk, sosiale gruppering og merkelapper/stigmatisering er former for krenkelse som ikke synes så godt, og ofte har “bøllen” slike erfaringer.

Reaksjoner på krenkelse går i to retninger, tilbaketrekning/engstelse (flightreaksjon) eller utagering/aggresjon (fightreaksjoner). Dette er biologiske reaksjoner  på stresshormoner og instinkter. Fysisk og psykisk almenntilstand, størrelse, personlighet og erfaringer er med og bestemmer om vi agerer som “bølle” eller “offer” .  Kunnskap om psykologiske utivklingsstadier og hva som skal til for å være i balanse i oppveksten, er nødvendig for å kunne hjelpe både bøllen og “offeret”. Erikson beskriver barns utvikling i lys av “kriser” ( utfordringer) og våre reaksjoner i form av regresjon eller progresjon.

Mobbing skjer privat, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Mobbing legger grunnlaget både for kriminalitet ( bøllen) og dårlig psykisk og fysisk helse ( offeret). Skal vi jobbe for å fjerne mobbing og iverksette nulltoleranse på en vellykket måte, må vi hjelpe både “bøllen” og “offeret”. De ( Vi) voksne i familien, barnehagen og på skolen har et stort ansvar for å se, handle, støtte og følge opp.

En tidlig og vellykket intervenering vil forebygge kriminalitet i ungdomsårene, fremme høyre utdanning, inkludering i arbeidsliv og fysisk og psykisk dårlig helse. La oss gjøre det!

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/laringsmiljo-og-mobbing/id2353806

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/sec1

Kilde: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/hva-er-mobbing

Kilde: https://psykologi.cappelendamm.no/elevreal/tekst.html?tid=1848430&sec_tid=1862776

 

 

 

Advertisements
blogg, Graviditet, helse

Graviditet, fødsel og barsel – livets hjul

baby-203048__340

Jeg skal ha barn! Et nytt liv vokser inne i meg. Et liv som er totalt avhengig av meg. Planlagt? Mirakel? Glede? Sjokk?

I Norge er det sosialt akseptert å bære frem et barn alene og/eller sammen med en ektefelle/partner. Å ønske seg barn er den største biologiske drivkraften i oss mennesker. Det er slik vi sikrer vår arts overlevelse.

Mange av oss ønsker seg barn fra vi er i tenårene, andre ønsker seg ikke barn i det hele tatt. Dette kan ha med både genetikk ( er kroppen min fertil) og psykososiale faktorer ( hvordan opplever jeg min barndom, mitt livssyn) å gjøre.

Når kvinner nærmer seg overgangsalderen ( i 40 – årene), kan de føle et sterkt behov får å bli gravide. Menn har litt lengre betenkningstid, da de kan være fertile til de er langt over 55 år. Enkelte kvinner/par sliter med å bil gravide, og må ty til prøverør, donor, surrogatmor og/eller andre medisinske metoder for å oppfylle sitt ønske om å få egne barn. Mange er komfortable med å adoptere barn eller bli fosterforeldre.

Dessverre opplever kvinner/foreldre å miste barn – enten i løpet av svangerskapet, ved dødfødsel eller i sped-/småbarnsperioden inntil 4 år ( krybbedød). Foster/spedbarnsdød kan være forårsaket av sykdom hos mor eller barn, og i noen tilfeller finnes det dessverre ingen forklaring på dødsfallet (krybbedød). Sorgen over å miste et barn er ubeskrivelig, og hvordan vi overlever den er meget individuelt. Det er ofte etter slike katastrofer at et brennende ønske om å bli gravid oppstår.

Som helsearbeider og mor, vet jeg at både graviditet, fødsel og barsel kan være den største glede og utfordring. I Norge er vi heldige å ha offentlige helsestasjoner med kompetent personale ( helsesøster, leger, jordmødre, fysioterapeuter), vi har et godt offentlig helsevesen med kvinneavdelinger, barneavdelinger og god kontroll av gravide og spedbarn poliklinisk på våre sykehus.

Tidligere erfaringer, nåværende livssituasjon, kroppens allmenntilstand og din alder kan påvirke hvordan du opplever graviditeten. Din helse, emosjonelle tilstand og livsstil under svangerskapet påvirker også ditt barn.

Fødselen foregår oftest på sykehus, men noen velger å føde hjemme, og kan da få jordmor dit. Mange trenger smertestillende ( epidural), noen ønsker lystgass, andre tar akupunktur og enkelte føder uten smertestillende. Ved mulige komplikasjoner eller akutte situasjoner utføres keisersnitt, noe som fratar spedbarnet reisen gjennom fødekanalen og den stimuli det gir. Likevel er det nødvendig når de utføres.

Barseltiden ( når mor og spedbarn skal knytte bånd, skape en relasjon/tilknytning og få til amming, rutiner og ny livssituasjon) er en herlig og slitsom tid.  Mange nybakte foreldre får dårlig samvittighet fordi de faktisk opplever spedbarnstiden som utfordrende og slitsom. Livet som du kjente det er over. Heretter styres aktivitet og hvile av rytmen til babyen. Noen bayer gråter mer enn andre og har problemer med søvn. Noen får ikke til å amme og må ta flaske og morsmelkstillegg eller -erstatning.

Noen nybakte mødre får mer hormonelle svingninger enn andre og kan oppleve hete/svettetokter, tristhet, slitenhet, håravfall, hull i tennene og hjertebank. Da oppstår ofte dårlig samvittighet fordi de ikke føler seg så lykkelige som de trodde og usikkerhet fordi de tror de ikke er gode nok mødre.

Uansett hva vi har vært gjennom; dødfødsel, uønsket eller ønsket graviditet, lett eller komplisert fødsel, god eller slitsom barseltid; så er vi mødre/foreldre. Og det finnes alltid en hjelp eller løsning på utfordringene.

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe med?

Les her:  http://www.frognerkiropraktorklinikk.no/index.php/mor-og-barn

Kilder:

http://tidsskriftet.no/2011/02/kommentar/kiss-forklaringen-pa-mange-plager-hos-barn

http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter/behandling-av-spedbarn-med-nakkeleddsinduserte-symmetriforstyrrelser

https://www.lub.no/dodfodsel