Uncategorized

Når omsorg blir overgrep – den skjulte dødshjelpen

kirkegård gravplass død vigdis bjørnøycemetery-2773827__340

Fra det øyeblikket vi er født, vet vi bare en ting sikkert: at vi skal dø på et eller annet tidspunkt. Døden er noe ukjent som ligger langt frem i tid, som liksom ikke angår oss.

For de av oss om opplever å bli gamle, vil gener, erfaringer, livsstil og helse avgjøre hvordan alderdommen blir. Ressurssterke og friske eldre kan leve godt og ha et aktivt liv til høy alder.Vi defineres som eldre når vi passerer 75 år. Men ingen er eldre enn de føler  seg!

Å nærme seg livets slutt er en tøff prosess i seg selv. Er vi i tillegg syke, kan denne prosessen bli meget smertefull og skremmende. Blir selvomsorgsevnen for lav, og behovet for hjelp overskrider de tiltak hjemmebaserte tjenester kan utøve, må vi ty til omsorgsentre/sykehjem for å kunne leve under trygge forhold.

Oppskriften på et godt liv på institusjon som eldre med funksjonssvikt:

Du bør være stille, omgjengelig, ikke mase eller kreve noe særlig, sitte der du blir plassert og spise det som blir servert. Du skal vente til du får hjelp – uansett om du er kjempetrengt på toalettet. Roper du eller er redd og aggressiv, blir du fort fratatt alarm, kontakt med andre pasienter, personalet  blir sliten av deg og du blir gjerne “skjermet” på rommet ditt. I tillegg får du “beroligende medisiner” som Sobril og Haldol.

Sobril kan gi bivirkninger som insomni ( søvnløshet), mareritt, paradoksale reaksjoner som agitasjon, aggressivitet, hallusinasjoner.

Haldol kan gi økt mortalitet ( dødelighet) hos eldre med demens: Sjeldne tilfeller av plutselige dødsfall er rapportert hos psykiatriske pasienter. Eldre med demensrelatert psykose som behandles med antipsykotika har økt risiko for død. Dødsårsak varierer, men har oftest kardiovaskulær (f.eks. hjertesvikt, plutselig død) eller infeksiøs (f.eks. lungebetennelse) årsak. Økt dødelighet for eldre er mest uttalt de første 30 dagene etter behandlingsstart, og varer i minst 6 måneder.

eldre medisinering haldol sobril vigdis bjørnøy fysioterapi blogg -1540220__340

Det store paradokset: Medisinene som gis har bivirkninger som sammenfaller med symptomene pasientene har og kan øke dødeligheten.

Dehydrering ( for lite væske) kan gi delir/hallusinasjoner, forvirring og psykotiske tilstander, og vann er den eneste væsken som ikke drenerer ( brus, saft, kaffe og te inneholder sukker og stoffer som er drenerende). De fleste syke eldre får i seg for lite vann og for mye medisin.

Har de dårlig apetitt som følge av smerte, depresjon eller annen sykdom, er det lurt å servere maten i små , lekre porsjoner og de bør ha noen å spise sammen med ( pasienter, pleier, pårørende). Moset mat er et alternativ for  de med svelgvansker, men ofte kan fremoverlent sittestilling føre til at de svelger riktigere. Moset mat ser ikke så lekker ut, og er appetitten dårlig, kan det være at de ikke orker å spise den. Da bør de tilbys lekre, små porsjoner som skjæres opp sammen med dem, slik at ikke synet av maten fratar dem appetitten.

Den siste ( som den første) delen av livet skal preges av trygghet, empati, og kjærlig omsorg. Menneskeverdet skal ligge til grunn for all pleie. Ingen av oss vet hvordan vår egen død vil arte seg, noen er heldige og “dør i sine sko”, andre får et langt sykeforløp med mye lidelse. Vår måte å hjelpe disse menneskene på bestemmer om lidelsen minimaliseres eller økes.

Dødsangst arter seg på mange måter, og skal snakkes ihjel,  ikke ties ihjel. Medmenneskelighet, kjærlighet og det å bli sett og hørt er like viktig om du er 90 eller 9.  Tenk over hvordan du selv vil bli behandlet.

Overgrep har mange former, både psykiske og fysiske. Maktmisbruk er en av dem. Det kan være situasjoner hvor du nektes å bytte stol, komme på toalettet, få ringe til pårørende eller dopes ned fordi du “maser” og er urolig. Kanskje blir du plassert i en krok eller på ditt rom uten mulighet for å nå alarmen, telefonen eller komme deg ut av stolen eller sengen. Når det kombineres med angst og fortvilelse blir det negative stressnivået enormt. Dette er ikke omsorg, men overgrep!

Utagerende adferd kan ha  en klar sykdomsårsak eller trigges av faktorer som feilmedisinering, dårlig  kommunikasjon/behandling, angst med mer. Kartlegging av adferd og negative triggere, samt utprøving og evaluering av tiltak som går på medmenneskelighet, kommunikasjon og sosialisering kan og bør jobbes mye mer med.

glemme forvirring dop foretvilelse vigdis bjørnøy fysioterapi blogg dementia-3051832__340

Vern for eldre har telefon man kan ringe til både som anonym tipser og som den som opplever overgrep ( alder over 62 år): Telefon: 800 30 196.

Ved å tillate dehydrering og ikke se til at de får mat de klarer/orker å spise, tørster og sulter et eldre og sykt menneske ganske raskt ihjel. Ved å frata bevegelseshemmede eldre muligheter til skifte  sitte/liggestilling og fysisk aktivitet, reduseres lungekapasiteten og  blodsirkulasjon, smerter og stivhet øker og faren for ligge/sittesår er stor. Smerter, uro og angst øker parallelt med neddopingen. Ved hjelp av sterke psykiatriske medisiner som kan gi lungeinfeksjoner, hjerteproblemer og pustebesvær økes dødeligheten.

Og sist men ikke minst er det å frata dem verdighet og kjærlighet depresjonsøkende og lisvgnisten forsvinner. De som ikke har pårørende eller familier som kan snakke for dem, har ingen til å forsvare seg.  De som jobber i systemet og er varslere, blir ofte utslitt og velger å slutte i jobben. Pårørende er ofte redde for å ta opp ubehagelige ting med personalet/ledelsen fordi de er redde for at “den vanskelige” pasienten skal bli ytterligere skadelidende.

Det er ikke lov med aktiv dødshjelp i Norge. Gjemt under omsorgsbegrepet foregår det langsom dødshjelp både hjemme, på institusjoner og sykehus.

timeglass døden tiden renner ut vigdis bjørnøy fysioterapi blogg hourglass-2910948__340

Dette skjer! Det er ekkelt, skjult og snakkes ikke om. Kompetansen innen geriatri må styrkes sammen med empati og god kommunikasjon. Ledere må tørre å ta de tøffe avgjørelsen og se til at tiltaksplaner og pasientoppfølging foregår på en god måte. Det er lettere å gi gode øyeblikk til en syk person enn du tror!  La oss behandle hverandre som levende mennesker så lenge det er pust i oss!

Jeg synes vi skal ha en kampanje om eldreomsorgen og døden. Kanskje kan den hete:

” ikkemegogså!” “notmetoo!”

 

For de som er ekstra interesserte:

Bivirkninger Sobril

Bivirkningene er doseavhengige, og eldre pasienter er ofte mest følsomme. Den vanligste bivirkningen er døsighet, 10-15%, som normalt avtar etter noen dagers behandling. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Døsighet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Muskel-skjelettsystemet: Muskulær svakhet. Nevrologiske: Ataksi, svimmelhet, hodepine, anterograd amnesi ved høye doser.Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Allergiske hudreaksjoner. Luftveier: Respirasjonsdepresjon. Psykiske: Insomni, mareritt, paradoksale reaksjoner som agitasjon, aggressivitet, hallusinasjoner.

Bivirkninger Haldol

Haldol tabletter og injeksjonsvæske 5 mg/ml: Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Ekstrapyramidale forstyrrelser, hyperkinesi, hodepine. Psykiske: Agitasjoninsomni. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, kvalme, forstoppelse, munntørrhet, økt spyttsekresjon. Hjerte/kar: Hypotensjon, ortostatisk hypotensjon. Hud: Utslett. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest. Nevrologiske: Tardiv dyskinesiakatisi, bradykinesi, dyskinesidystoni, hypokinesi, hypertoni, svimmelhet, somnolens, tremor. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Psykiske: Psykotisk sykdom, depresjon. Undersøkelser: Vektøkning, vektreduksjon. Øye: Okulogyrisk krise, synsforstyrrelse.

Forsiktighetsregler

Økt mortalitet hos eldre med demens: Sjeldne tilfeller av plutselige dødsfall er rapportert hos psykiatriske pasienter. Eldre med demensrelatert psykose som behandles med antipsykotika har økt risiko for død. Dødsårsak varierer, men har oftest kardiovaskulær (f.eks. hjertesvikt, plutselig død) eller infeksiøs (f.eks. lungebetennelse) årsak. Økt dødelighet for eldre er mest uttalt de første 30 dagene etter behandlingsstart, og varer i minst 6 måneder.

Kilder:

Felleskatalogen

http://www.vernforeldre.no/

Rapportering av bivirkninger

http://tidsskriftet.no/2015/03/sprakspalten/de-gamle-er-eldst-eller-bare-eldre

Advertisements
Uncategorized

Jeg er ikke din neger!

I etterkant og i dyp sorg over hendelsene i Charlottesville i Virginia,  12 august 2017, legger jeg ut mine tanker, inspirert av min sterkeste filmopplevelse dette året. www.nrk.no/nyheter/hoyreekstremister-i-charlottesville-1.13639857

i am not your negro Cinema-Eye-Honors

Jeg satt med blandede følelser i kinosalen og ventet på filmen. Ofte finner jeg dokumentarer litt langtekkelige, og de er sjelden på favorittmenyen når det gjelder filmgleder.  Jeg tygget på popcorn, presset comfortsetet i forskjellige posisjoner, klødde litt på et myggstikk og så med et halvt øye på reklamene og trailerne som rullet over skjermen. Ble irritert over at “Kinospill” – appen ikke lot seg installere på min Windows Phone ( som mye annet), og tenkte litt på hvordan individuelle valg av telefonmerker reduseres til i hovedsak  Iphone og androids. Kjente at humøret sank. Ute var det solskinn, og det var kanskje dumt å gå å kino på en dag som denne.

Plutselig var filmen startet – og jeg ble hensatt til en tid med store sosiale forskjeller, krig, brutalitet, lynsjing og mord. Filmsnutter, fotografier og Samuel Jacksons stemme gav meg frysninger på ryggen. Martin Luther King, Malcom X, Medgar Evers, Edgar J.Hoover og Kennedy – brødrene var blant de sterke personlighetene skildret av forfatteren James Baldwin i sin ufullendte bok ” Remember This House” i juni 1979.  Regissør Raoul Peck har gjort en formidabel jobb, og for meg er det bare Margreth Olin som har klart å bevege hjertet mitt slik. Filmtittelen kunne like gjerne være for eksempel ” Jeg er ikke din slave” , “Jeg er ikke ditt leketøy”,  ” Jeg er ikke din eiendom” eller ” Jeg er ikke din muslim”.

martinmalcolmbaldwin201710594_2_IMG_FIX_700x700

Den anerkjente amerikanske forfatteren, James Baldwin,  påbegynte arbeidet med boken “Remember This House” i juni 1979. Teksten utviklet seg til å bli et revolusjonært og dypt personlig manifest, med utgangspunkt i Baldwins erindringer av sine venner, borgerrettighetsforkjemperne Malcolm X, Medgar Evers og Martin Luther King. Da Baldwin døde i 1987, hadde han bare skrevet 30 sider.

Baldwins ufullstendige manus inneholder sylskarpe betraktninger rundt de smertefulle opplevelsene knyttet til å være en svart amerikaner, og bidrar til å omskrive den amerikanske historien. Det belyser fremstillingen av “den hvite middelklassen” med huset, familien, det hvite gjerdet, de rene og pene barna og mor lykkelig på kjøkkenet i rosa forkle og strutteskjørt.  Idealet er det søte, naive, uskyldsrene – og en blindhet for virkeligheten uten sidestykke. Vi ser “den hvite mann” forårsake lidelse og død, samtidig som han “redder” verden og utøver høymoral og kjærlighetshandlinger. Det er lett å glemme at den afroamerikanske befolkningen i USA, Caribien og Sør – Amerika ble bortført fra Afrika og solgt som dyr til slavearbeide.  Det slo meg at jeg aldri har åpnet øynene ordentlig. Jeg kjente tårer i øynene, skam og empati.

slaverI am not your negro

Pecks film trekker linjer fra boikottene og kampen mot rasesesegregering på 1950- og 60-tallet, til de problematiske fremstillingene av svarte amerikanere i mainstream-kulturen, og demonstrasjonene mot politivold, som finner sted den dag i dag, med utgangspunkt i Baldwins personlige erfaringer og hans komplekse forhold til Black Power-bevegelsen. Vi kan også se paralleller til vår tids terrorkrig mellom ekstreme muslimer og kristne. Mellom fattig og rik, mellom Øst og Vest, mellom nazist og sosialist.

verdensyriaimages (1) – Kopi

 

Å være “nøytral” eller  “objektiv” når vi er levende subjekter – ser jeg på som en umulighet. Alle historier, nyheter, TV, radio, filmer, forskningsresultater, sosiale medier og synsvinkler er farget av jeg`et, mine erfaringer, mitt liv, min familie, min nasjonalitet, min sosiale og ideologiske/religiøse tilknytning. Vel vitende om dette, må vi likevel gjøre oss opp en mening om hvor vi står som menneske.

I anatomien lærte jeg at vi alle har de samme komponentene; skjelett, kjøtt og blod. Vår rase heter homo sapiens ( “vis mann” på latin), er i slekt med de store apene, og er unike blant annet fordi vi går/løper på to bein og har pinsettgrep ( evnen til å gripe med tommel og pekefinger sammen). At vi i tillegg har språk, tanker, følelser, sjel og redskaper, gjør oss i stand til  å være det snilleste og smarteste dyret på jorda, dersom vi velger det.

Arnulf Øverland skrev diktet “Du må ikke sove” i 1937.

krignorge – Kopi

“Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!…”

/Dikt/du_ma_ikke_sove.htm

En stor profet sa: ” Blindheten er størst hos dem som med vilje ikke ser.” En annen stor profet sammenlignet likegyldighet med en av de største syndene. De samme grusomheter foregår nå som før, men i annen drakt eller regi. Tiden er kommet for å ta et standpunkt og leve etter det. Det er bare en person som kan endre seg eller sine handlinger, nemlig jeg! All forandring starter med meg.  Når jeg`et mitt slår seg sammen med millioner av andre jeg, som står for lignende standpunkt som meg; kan vi sammen endre hverdagen og historiens gang. Men alt begynner med meg – ikke de, dem, noen eller de andre.

terror2images (1) – Kopi

Våkn opp, drømmesøvnen har vart lenge nok. Det er morgen og tid for å stå opp! Handlingens time er kommet. Det er mitt ansvar. Det er ditt ansvar.

 

 

Uncategorized

“Come rain, come shine…”

Jeg ser meg rundt på bussen, mange ansikter er lukket med tverr munn. Det drypper fra paraplyer, regnjakker og det trommer på taket og sildrer langs vinduene. Det er klamt, dampende og litt oppgitt stemning.  Mange sjekker Yr.no på telefonene sine, sukker, og fortsetter med annen scrolling. Det er juni, trær og blomster står i full flor, men det regner…

Fysioterapeut Vigdis Bjørnøy -785300__340

Et lite barn hopper i en sølpytt på fortauet. Han hviner av lykke og plasker rundt. Gøy! Verdens drikkevann er ved å tørke ut, så vi skal prise oss lykkelige for at vi ikke bor i en ørken; eller må gå flere mil for å hente vann hver dag. Vi kan bare skru på krana på badet eller kjøkkenet – eller stikke tungen ut og slafse i oss noen friske dråper fra himmelens kran.

Vigdis Bjønrøy Fsyioterapeut gutt i regn-1722570__340

“Sommeren er kort, og det meste regner bort”, heter det i en svensk popsang. Og her ligger hele magien. Alt er forandring. Alt er øyeblikk. Vi har ikke i går, imorgen, i ettermiddag eller ikveld, men bare akkurat nå. Barnet i sølepytten full av skitt og vann og glede er manifestasjonen av “carpe diem” – grip dagen. Lev og vær i øyeblikkene – enten de er gode eller vonde. Le litt, vær litt spontan, ha både strandtøy og paraply i vesken.

Fysioterapeut Vigdis Bjørnøy sommer-574971__340

Trær, gress og planter blir så vakre når det regner. Temperaturen er mild og det lukter godt. Det er mye skjønnhet i en regndråpe. Det lov å ønske seg mer sol og varme, men sommeren er her nå  – come rain, come shine! Ikke mist den fordi du “venter på bedre vær”. Det har vi ikke råd til i Norge. Kle deg etter været og nyt. Festivaler, parader, karneval, piknik, grilling, bading og her og nå: Pride! Sommeren er kort…. og herlig!

Vigdis Bjørnøy fysioterapeut regnbue-1372108__340

Uncategorized

Nå skal vi kose oss, det er påske!

påskehare-2151995__340
Ja, det er påske, og for mange betyr det ski, hytte og godteri. For noen er påsken et kjærkomment “pust” i bakken.  Andre feirer religiøs høytid, og enkelte har ikke noe forhold til  påsken i det hele tatt. Så hva er nå denne påsken, egentlig? Kos? Religion? Tradisjon? Fri?
I et kristent perspektiv representerer påsken det ultimate offeret (offerlammet) og frelsen. Jesus henrettes på korset ( langfredag) av romerne, dør og begraves. Han står opp igjen fra de døde ( påskemorgen) og er Guds “høyre hånd” ( hjelper) i himmelen ( påskemorgen).  Påsken er den viktigste høytiden i kirkeåret.
jesus-653472__340
Som barn, kan jeg huske at dette lød veldig skremmende og rart. Men også fint og håpefullt. Og jeg må vel innrømme at tanken på påskeegget og alt som kunne være inni det, lokket mest. Duften av appelsiner, smaken av kvikklunsj, lukten av skismøring og sololje ( kokoslukt) og fjelluft med hvit vidder, puddernsnø og varm sjokolade på Kaffistova ( Ørskogfjellet) er de sterkeste minnene fra barnepåskene.
monopol-1538341__340
Brett- og kortspilltradisjoner sitter sterkt i, og det ble spilt både Yatzy, Kinasjakk, Monopol, Ludo, Stigespill, Pinnespill, Vri Åtter, Gammel Jomfru, Whist og Bridge. Når de voksne spilte Bridge, måtte vi barna holde oss på rommet og fikk ikke være med/lære. Da drakk de noe de kalte “longdrinks” og “pjolter”,  som så veldig godt ut, og som vi ikke fikk smake…  Langfredag fikk vi ikke gå ut i det hele tatt, og fest/dans var kun lov påskeaften.
kylling-15949__340
Huset ble pyntet i gult, med dekorerte egg, kyllinger og gåsungekvaster (grener fra seljetre i knopp) i vaser. Lammelår ble servert påskeaften, og hadde vi pinnekjøtt igjen fra jul, ble det spist i påsken.lam-2153406__340
For meg er påsken symbolet på liv og død, håp og ny start. At vi blander hedenske ritualer og kristne skikker, er en naturlig del av folkekulturen og tradisjonene. Men det er greit at kommende generasjoner og nye landsmenn får vite om vår kultur og hvorfor vi velger å feire påsken som vi gjør – enten det er religiøst, bare “kos” eller ingen feiring i det hele tatt.
God Påske!
Kilder:
Uncategorized

Når A4 arket ikke passer….

vector-notepad-2111645__340

Norge; et land med rikdom, natur, årstider og demokrati. Assosiasjoner til ressurser, utdanning, teknologi og høy levestandard ligger liksom i navnet. Vi kan vel dugnads- og solidaritetsånden etter andre verdenskrig og oljeeventyret for vår lykkelige skjebne.

På et eller annet tidspunkt ble folkesjelen merkbart forandret. Forandring er  jo i seg selv nødvendig og naturlovene krever det. Sosiale medier, janteloven og normen for hva som til enhver tid er “in” ( innafor) og respektabelt utad påvirker vår opplevelse av oss selv.

Min karakteristikk av en “vellykket” person i dagens Norge er som følger: jevn i humøret, svarer alltid at “jeg har det bra”, karakteriseres med smilefjes på alle selvevalueringer på skolen, er diplomatisk, unngår konflikter, trener, går i skog og mark, står på ski, har gjerne både bil og hytte, kler seg pent, går mye til frisøren, reiser til utlandet minst en gang i året og har penger nok til fritidsaktiviteter, shopping og uteliv.

smilies-110650__340.png

Går dette mennesket på en eller annen lykkepille eller spiller i en film? Hvordan kan alt se så perfekt ut uansett dag, opplevelse eller utfordring? Merkes vi ikke av livet? Vinden? Stormen? Regnet? Solen? Den dype dalen? Det høye fjellet? Ser vi ut som Barbiedukker uansett  livssituasjon?

Sosiale forskjeller, livssituasjon, erfaringer og miljø gjør at hver og en av oss har forskjellige kvaliteter med oss inn i livsløpet. Disse variasjonene gjør oss til individer med upolert og spennende bakgrunn. Forskjellene gjør oss sterkere, mer dynamiske og foranderlige i møte med livet og andre mennesker.

Istedet for å presse alle bumper og ujevnheter inn i på et rettvinklet, ufarget A4 ark, kan vi kreere en skulptur av  alle de forskjellige og unike delene, skape liv og røre i helheten.

 • leire hånd-1651855__340

Det jevne er trygt, men lite utviklende. Skapelse, kreativitet og forandring kommer gjennom friksjoner, frustrasjon og motsetninger ( bare se på verdensrommet). La ujevnhetene skinne, vær modig og stå imot strømmen. La oss skape en hverdag hvor vi tolerer hverandre, ikke på tross av, men fordi vi er forskjellige.  

Du er god nok! Jeg er god nok!feng-shui-1960783__340

 

Uncategorized

Pollensesongen er i farta!

sun-flower-1678525__340

Tro det eller ei, pollensesongen er på veg. Det er kald vind, snø i lufta og ingen tegn til vårblomstring, men vinteren har vært mild, og allerede fra 1. april kan du merke allergien pirre i nese og øyne.

Asthmatikere må være ekstra oppmerksomme og starte allergiforebyggende behandling tidlig.

Når vi opplever allergi, er det en overreaksjon mot stimuli fra immunsystemet vårt.

Pollenallergi kan arte seg på mange måter, men de vanligste symptomene er kløende, rennende nese, kløende og rennende øyne og mye nysing. De vanligste pollenallergenene er bjørk, gress og burot. Har man asthma, er immunforsvaret allerede forstyrret, og toleransen for allergener går ned.

Som akupunktør, kan jeg være med å forebygge allergiske reaksjoner og avdempe symptomene. For å få en mer behagelig vår/sommer – sesong uten allergiplager, bør forebyggingen starte nå.

Våren er herlig, særlig når man er symptomfri!

Spennende? Her kan du lese mer om pollenallergi:

http://www.frognerkiropraktorklinikk.no/index.php/9-blog/7-blogg-om-pollenallergi-hoysnue-skrevet-av-vigdis-bjornoy-april-2016-frogner-fysioterapi-akupunktur

 

Uncategorized

Speil, speil på veggen der…

selvbilde-refleksjon-1004250__340

Det er morgen, og du møter blikket ditt i speilet på badet for første gang i dag. Hva ser du? Glede? Smerte? Sorg? Tretthet? Rynker? Skjønnhet? Misnøye? Klokhet? Deg?

I Snehvit er den onde dronningen opptatt av å være vakrest i landet, og kan ytre sett sies å ha et sterkt selvbilde. Det som er langt vanligere, er å se sine feil og lyter i speilrefleksen. Hva vi “ser” rent utover det fysiske speilbildet, bestemmes av våre erfaringer og opplevelser med vårt ytre og indre selv.

mirror-983427__340

Som liten kan vi nyte å se oss selv i speilet, le og ha det gøy. Så skjer det mye med selvbildet i løpet av oppvekst og pubertet som påvirker hvor mye eller lite vi “vrenger” på selvbildet vårt. Den indre kritikeren våkner til liv, og vi gransker oss selv med lupe og måler oss opp mot skjønnhetsidealet som er “in” akkurat nå.  Anorektikeren er den ulitmate “selvbildeforvrengeren”.

baby-i-speil-536412__340

Både i fritid og på barnehage/skole er aktivitetene mye mer målrettet og konkurransepregede enn før. I idrett og lek skal mestring oppnås – vinnerkulturen er slått inn for fullt. Små barn opplever tidligere og tidligere å bli sammenlignet med andre, særlig på felter de mestrer “dårlig”.  Dette gir opplevelse av skam, som gir mange vanskelige følelser og som det er vanskelig å snakke om. I voksen alder er skam en av hovedårsakene til dårlig selvbilde/selvfølelse.

selvbilde-1959758__340

Tenk deg at du ser på et annet menneskes ansikt – ungt eller gammelt, kvinne eller mann. Hva ser du? Hvordan ser du? Er det skjønnhet i alle skjevhetene og rynkene?  Er det et glimt i øyet? Er det  vakkert? Ville du dømme utseendet til dette mennesket foran deg negativt? Ville du gi dette mennesket den kritikken du forer deg selv med?

Livet preger oss. Ingenting er symmetrisk, alt er foranderlig og skapt av en mirakuløs natur. Åpne øynene og se med hele deg; se detaljene og helheten. Alt som er levende er vakkert, og du lever; altså er du vakker! Du tror det ikke selv. Du kan ikke se det selv.

Selvkritikken og detaljblikket på feil og mangler må snus til skattejakt på leting etter din egen skjønnet, innefra og ut – ditt eget fantastiske selvbilde! Hver og en er unik. Hver og en har sitt helt spesielle genmateriale og fingeravtrykk. Hvordan vi jobber med oss selv, hvilke tiltak vi setter inn og hvilke hjelpere vi benytter bestemmes underveis i prosessen. Selvbildet ditt males på nytt, skammen gir slipp og så er DU vakrest i landet her – fordi du ikke er perfekt!

swans-820173__340

Kilde: https://www.psykopp.no/fagartikkel-skam/

Uncategorized

Øyeblikksmagi

Hvis det er noe livet har lært meg, så er det å sette pris på øyeblikket. Barn og aldersdemente har den egenskapen – å leve i øyeblikkene. Hvis vi ser stort på det;  er vår eksistens her på jorda satt sammen av øyeblikk .

Hva er øyeblikk?

Jo; det er et susbstantiv som på bokmål/riksmål betyr i løpet av kort tid. På nynorsk heter det augeblikk/augeblink. Substantivet er sammensatt av øye og blikk etter mønster i tysk og nedertysk ( lavtysk).

Fra jeg var barn av jeg alltid tenkt på øyeblikk som den tiden  det tar å feste blikket på noe og til du ha blunket med øynene. Altså et hurtig hendelsesforløp. Animerte filmer er vel det beste eksempelet på øyeblikk som er satt sammen til en helhet. Og jeg elsket tegnefilmer!

Å være tilstede her og nå er utfordrende for mange.

Tiden vi voksne bruker på å tenke bakover eller fremover, ser ut til å tippe vektskålen bort fra øyeblikket. Er vi redde? Er her og nå så veldig tilstede, levende, krevende og sterkt? Gjemmer vi oss bak fortidsminner, rutiner, handlelister og ferieplanlegging? Tør vi ikke å se hverandre i hvitøyet og stå i øyeblikkets magi?  Gjør det for vondt?

Behagelig og smertefritt er stikkord i vår tid .

Skal livet være som en animert film der helten/heltinnen går igjennom vanvittige prøvelser uten at snørret renner og blodet spruter?  Der håret alltid faller pent tilbake på plass? Vel; jeg synes livet er fantastisk, smertefullt, skremmende og helt sikkert dødelig. Livskunstnerne evner å “Carpe Diem” – gripe dagen – altså gripe øyeblikket!

Se detaljene; vær der du er, når du er der.

Ikke se  tilbake og angre på at du ikke sa det du ville si, gjorde det du ønsket eller hjalp den du ville hjelpe – fordi du var opptatt med noe annet. Ikke angre på at du planla neste års ferie i hodet ditt, mens venninnen din tømte sitt hjerte ut og du ikke fikk med deg det hun sa. Kjenn på luktene, følelsene, smertene, gledene, sorgene, angstene og lykkene – de kommer og går – som tidevannet følge månen, som dønningene ruller mot strandlinjen, som dag følger  og natt.

Naturen er overveldende vakker og brutal. 

Fødsel og død på nært hold i forrykende fart. Rovdyr og byttedyr på land og i hav. Næringskjedene med oss mennesker på toppen. Døgnfluer og evergreens. Trærne nøler ikke med å la bladene springe ut i vårsesongen, selv om det gjør vondt når knopper brister.  De holder heller ikke fast på løvet når det stråler gyllent og frosten kommer.

Å gi slipp på kontroll er kanskje vår største frykt?

Lar vi øyeblikkene komme og gå, på godt og vondt, lever vi selve livet. Da kan vi sanse, føle, være og ånde med hverandre og for hverandre. Å innse at ” å ha kontroll” er et “fantasibegrep” vi har skapt oss for å føle trygghet, er så skremmende i seg selv, at mange av oss ikke tør tenke tanken. Ser vi objektivt på vårt univers, bor vi på en ildkule som suser rundt i et uendelig verdensrom i en galakse vi ikke kjenner særlig godt. Det ikke noen vits i å dvele i fortid eller haste inn i fremtid, for vi har bare dette øyeblikket; her og nå.

Gjør det beste ut av hvert øyeblikk og skap din egen vakre animasjonsfilm – øyeblikk etter øyeblikk. Noen er vonde, noen er gode, andre er fantastiske. Hvem sa det skulle være en en dans på roser?

 

 

 

Uncategorized

Norsk mat – plukkfisk

plukkfisk

Som sunnmørsjente med vind og havsalt i håret, er det visse ting jeg savner som Osloboer. Idag vil jeg dele en gammel og god norsk fiskerett, som egentlig var restemat. Å kaste mat var ikke greit, og jeg synes ikke det er greit i dag heller.

Navnet plukkfisk kom egentlig av at man tok det man hadde av fiskerester. I tillegg er fisken delt i små biter, noe som gir en lapskauslignende konsistens.

Har du noe torsk i fryseren, eller en fiskerest i kjøleskapet, er det hovedingrediensen i plukkfisk.

Ingredienser til 4 personer:

 • 1 – 1,5 kg kokt torsk – skinn/benfri
 • Baconbit – skjæres i småbiter og stekes sprø
 • H – melk ( ca 1/2 liter)
 • Smør
 • Hvetemel
 • ( Hav)salt
 • Pepper
 • Muskatnøtt ( ca 1 ts raspet)
 • 1 liten løk
 • 1 bunt fersk asparges ( deles i to og bruker bare toppdelen) – smørdampes i ca 1 – 2 minutter
 • Poteter ( 2 – 3 per person – skrelles og kokes)
 • 4 – 6 gulrøtter ( skrelles, sjære si passe tynne skiver og smørdampes ca 5 minutter)

Fremgangsmåte: 

1. Fisk: Torsken kokes og renses for skinn og ben. Deles i mindre biter ( kan gjøres på forhånd).

2. Hvit saus: 4 ss smør smeltes i en egnet gryte. Finhakket løk og raspet muskatnøtt røres inn i smøret og løken skal bli blank og myk ( lav varme!).

Rør inn 4 ss hvetemel til en lys gylden masse.

Rør inn litt og litt av melken til blank, tykk og klumpefri hvit saus – småkoker 10 minutter.

Ha i salt og pepper etter smak.

3. Når sausen er ferdig, legg i fisken og bland forsiktig. 

4. Baconbit: Skjæres opp i små biter og stekes sprø på middels varme ( dette kan gjøres på forhånd).

5. Poteter: Skrelles og kokes under lokk i ca 20 minutter.

6. Gulrot: Skrelles og skjæres i passe tynne biter, legges i vann med litt salt og 1 ss smør. Dampes under lokk på høy varme i ca 5 minutter.

7. Asparges: Legges i vann med litt salt og 1 ss smør, dampes under lokk på høy varme ca 1 – 2 minutter.

Ved servering: Dryss baconet over plukkfisken og pynt gjerne med en persillekvast.

Gulrot, asparges og poteter serveres på egne fat.

Velkommen til bords og god appetitt!

blogg, helse, Uncategorized

Livsgnist

Joda, da jeg våknet av vekkealarmen, etter noe som føltes som 2 timers urolig søvn (var antagelig nærmere 5 timer…), følte jeg meg ikke sprudlende og full av gnist i det hele tatt. Ikke bare det, men balkongen var kranset med stillaser, vinduene innplastret, og det stod 2 håndverkere på balkongen og jobbet. Hva klokken var? Tja – 07.00…

Men så husket jeg på noe Nina Furu nevnte på Lynkurs i Digital Markedsføring; “du må jo ha en WordPress side!” Idet jeg kom meg på jobb, satte jeg i gang; og her er resultatet! Det gir gnist å prøve noe nytt, og jeg må si at dagen ser meget bedre ut nå enn da den startet.

Snøen ligger vakkert på trær og mark ( kanskje ikke så lenge til utover dagen, men nyter den nå!) Lyset kommer tidligere om morgenen og varer lengre utover ettermiddagen. Fugler synger i busker og kratt – spurvesymfonier er flott!

Jo, jeg har den…Livsgnisten! Jeg må bare se øyeblikkene, trekke inn luften og lukte på alle dufter som spiller i neseborene. Hvem sa det skulle bli en dans på roser? Og har noen egentlig forsøkt å danse på disse rosene? Å danse er som å slå gnister med flintstein – særlig barfot! Herlig!

Så med disse ord erklærer jeg min WordPresside for åpnet. Hurra!

Noe på hjertet?