Uncategorized

Når omsorg blir overgrep – den skjulte dødshjelpen

kirkegård gravplass død vigdis bjørnøycemetery-2773827__340

Fra det øyeblikket vi er født, vet vi bare en ting sikkert: at vi skal dø på et eller annet tidspunkt. Døden er noe ukjent som ligger langt frem i tid, som liksom ikke angår oss.

For de av oss om opplever å bli gamle, vil gener, erfaringer, livsstil og helse avgjøre hvordan alderdommen blir. Ressurssterke og friske eldre kan leve godt og ha et aktivt liv til høy alder.Vi defineres som eldre når vi passerer 75 år. Men ingen er eldre enn de føler  seg!

Å nærme seg livets slutt er en tøff prosess i seg selv. Er vi i tillegg syke, kan denne prosessen bli meget smertefull og skremmende. Blir selvomsorgsevnen for lav, og behovet for hjelp overskrider de tiltak hjemmebaserte tjenester kan utøve, må vi ty til omsorgsentre/sykehjem for å kunne leve under trygge forhold.

Oppskriften på et godt liv på institusjon som eldre med funksjonssvikt:

Du bør være stille, omgjengelig, ikke mase eller kreve noe særlig, sitte der du blir plassert og spise det som blir servert. Du skal vente til du får hjelp – uansett om du er kjempetrengt på toalettet. Roper du eller er redd og aggressiv, blir du fort fratatt alarm, kontakt med andre pasienter, personalet  blir sliten av deg og du blir gjerne “skjermet” på rommet ditt. I tillegg får du “beroligende medisiner” som Sobril og Haldol.

Sobril kan gi bivirkninger som insomni ( søvnløshet), mareritt, paradoksale reaksjoner som agitasjon, aggressivitet, hallusinasjoner.

Haldol kan gi økt mortalitet ( dødelighet) hos eldre med demens: Sjeldne tilfeller av plutselige dødsfall er rapportert hos psykiatriske pasienter. Eldre med demensrelatert psykose som behandles med antipsykotika har økt risiko for død. Dødsårsak varierer, men har oftest kardiovaskulær (f.eks. hjertesvikt, plutselig død) eller infeksiøs (f.eks. lungebetennelse) årsak. Økt dødelighet for eldre er mest uttalt de første 30 dagene etter behandlingsstart, og varer i minst 6 måneder.

eldre medisinering haldol sobril vigdis bjørnøy fysioterapi blogg -1540220__340

Det store paradokset: Medisinene som gis har bivirkninger som sammenfaller med symptomene pasientene har og kan øke dødeligheten.

Dehydrering ( for lite væske) kan gi delir/hallusinasjoner, forvirring og psykotiske tilstander, og vann er den eneste væsken som ikke drenerer ( brus, saft, kaffe og te inneholder sukker og stoffer som er drenerende). De fleste syke eldre får i seg for lite vann og for mye medisin.

Har de dårlig apetitt som følge av smerte, depresjon eller annen sykdom, er det lurt å servere maten i små , lekre porsjoner og de bør ha noen å spise sammen med ( pasienter, pleier, pårørende). Moset mat er et alternativ for  de med svelgvansker, men ofte kan fremoverlent sittestilling føre til at de svelger riktigere. Moset mat ser ikke så lekker ut, og er appetitten dårlig, kan det være at de ikke orker å spise den. Da bør de tilbys lekre, små porsjoner som skjæres opp sammen med dem, slik at ikke synet av maten fratar dem appetitten.

Den siste ( som den første) delen av livet skal preges av trygghet, empati, og kjærlig omsorg. Menneskeverdet skal ligge til grunn for all pleie. Ingen av oss vet hvordan vår egen død vil arte seg, noen er heldige og “dør i sine sko”, andre får et langt sykeforløp med mye lidelse. Vår måte å hjelpe disse menneskene på bestemmer om lidelsen minimaliseres eller økes.

Dødsangst arter seg på mange måter, og skal snakkes ihjel,  ikke ties ihjel. Medmenneskelighet, kjærlighet og det å bli sett og hørt er like viktig om du er 90 eller 9.  Tenk over hvordan du selv vil bli behandlet.

Overgrep har mange former, både psykiske og fysiske. Maktmisbruk er en av dem. Det kan være situasjoner hvor du nektes å bytte stol, komme på toalettet, få ringe til pårørende eller dopes ned fordi du “maser” og er urolig. Kanskje blir du plassert i en krok eller på ditt rom uten mulighet for å nå alarmen, telefonen eller komme deg ut av stolen eller sengen. Når det kombineres med angst og fortvilelse blir det negative stressnivået enormt. Dette er ikke omsorg, men overgrep!

Utagerende adferd kan ha  en klar sykdomsårsak eller trigges av faktorer som feilmedisinering, dårlig  kommunikasjon/behandling, angst med mer. Kartlegging av adferd og negative triggere, samt utprøving og evaluering av tiltak som går på medmenneskelighet, kommunikasjon og sosialisering kan og bør jobbes mye mer med.

glemme forvirring dop foretvilelse vigdis bjørnøy fysioterapi blogg dementia-3051832__340

Vern for eldre har telefon man kan ringe til både som anonym tipser og som den som opplever overgrep ( alder over 62 år): Telefon: 800 30 196.

Ved å tillate dehydrering og ikke se til at de får mat de klarer/orker å spise, tørster og sulter et eldre og sykt menneske ganske raskt ihjel. Ved å frata bevegelseshemmede eldre muligheter til skifte  sitte/liggestilling og fysisk aktivitet, reduseres lungekapasiteten og  blodsirkulasjon, smerter og stivhet øker og faren for ligge/sittesår er stor. Smerter, uro og angst øker parallelt med neddopingen. Ved hjelp av sterke psykiatriske medisiner som kan gi lungeinfeksjoner, hjerteproblemer og pustebesvær økes dødeligheten.

Og sist men ikke minst er det å frata dem verdighet og kjærlighet depresjonsøkende og lisvgnisten forsvinner. De som ikke har pårørende eller familier som kan snakke for dem, har ingen til å forsvare seg.  De som jobber i systemet og er varslere, blir ofte utslitt og velger å slutte i jobben. Pårørende er ofte redde for å ta opp ubehagelige ting med personalet/ledelsen fordi de er redde for at “den vanskelige” pasienten skal bli ytterligere skadelidende.

Det er ikke lov med aktiv dødshjelp i Norge. Gjemt under omsorgsbegrepet foregår det langsom dødshjelp både hjemme, på institusjoner og sykehus.

timeglass døden tiden renner ut vigdis bjørnøy fysioterapi blogg hourglass-2910948__340

Dette skjer! Det er ekkelt, skjult og snakkes ikke om. Kompetansen innen geriatri må styrkes sammen med empati og god kommunikasjon. Ledere må tørre å ta de tøffe avgjørelsen og se til at tiltaksplaner og pasientoppfølging foregår på en god måte. Det er lettere å gi gode øyeblikk til en syk person enn du tror!  La oss behandle hverandre som levende mennesker så lenge det er pust i oss!

Jeg synes vi skal ha en kampanje om eldreomsorgen og døden. Kanskje kan den hete:

” ikkemegogså!” “notmetoo!”

 

For de som er ekstra interesserte:

Bivirkninger Sobril

Bivirkningene er doseavhengige, og eldre pasienter er ofte mest følsomme. Den vanligste bivirkningen er døsighet, 10-15%, som normalt avtar etter noen dagers behandling. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Døsighet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Muskel-skjelettsystemet: Muskulær svakhet. Nevrologiske: Ataksi, svimmelhet, hodepine, anterograd amnesi ved høye doser.Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Allergiske hudreaksjoner. Luftveier: Respirasjonsdepresjon. Psykiske: Insomni, mareritt, paradoksale reaksjoner som agitasjon, aggressivitet, hallusinasjoner.

Bivirkninger Haldol

Haldol tabletter og injeksjonsvæske 5 mg/ml: Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Ekstrapyramidale forstyrrelser, hyperkinesi, hodepine. Psykiske: Agitasjoninsomni. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, kvalme, forstoppelse, munntørrhet, økt spyttsekresjon. Hjerte/kar: Hypotensjon, ortostatisk hypotensjon. Hud: Utslett. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest. Nevrologiske: Tardiv dyskinesiakatisi, bradykinesi, dyskinesidystoni, hypokinesi, hypertoni, svimmelhet, somnolens, tremor. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Psykiske: Psykotisk sykdom, depresjon. Undersøkelser: Vektøkning, vektreduksjon. Øye: Okulogyrisk krise, synsforstyrrelse.

Forsiktighetsregler

Økt mortalitet hos eldre med demens: Sjeldne tilfeller av plutselige dødsfall er rapportert hos psykiatriske pasienter. Eldre med demensrelatert psykose som behandles med antipsykotika har økt risiko for død. Dødsårsak varierer, men har oftest kardiovaskulær (f.eks. hjertesvikt, plutselig død) eller infeksiøs (f.eks. lungebetennelse) årsak. Økt dødelighet for eldre er mest uttalt de første 30 dagene etter behandlingsstart, og varer i minst 6 måneder.

Kilder:

Felleskatalogen

http://www.vernforeldre.no/

Rapportering av bivirkninger

http://tidsskriftet.no/2015/03/sprakspalten/de-gamle-er-eldst-eller-bare-eldre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s